Обґрунтування важливості економічних та фінансових показників

Фінансові показники — це провідні зірки для менеджерів, вони не лише визначають цілі, а й задають певні стандарти. Вони дуже корисні для менеджерів, адже скеровують їх як у напрямку найбільш вигідних довготривалих стратегій, так і у прийнятті ефективних поточних рішень.

Умови будь-якої господарської діяльності змінюються чи не щодня, і в такій динамічній ситуації фінансові або ділові показники орієнтують керівників стосовно тих найбільш важливих питань, що вимагають першочергової уваги. За визначенням, показники (коефіцієнти) показують зв’язки та залежності між різними сторонами бізнесу. Вони висвітлюють значущі взаємовідносини та необхідність гармонійної співпраці між окремими підрозділами компанії. Окрім цього, знання головних показників надає менеджерам з різними функціями можливості набагато легше співпрацювати задля досягнення ділових цілей.

Спільна мова в світі бізнесу — це фінанси. Тому найбільш важливими є коефіцієнти, що базуються на фінансах. Звичайно, пересічний менеджер розуміє, що фінансові показники лише відображають те, що насправді відбувається, і що саме реальність, а не коефіцієнти, треба опановувати.

Існує велика кількість ділових показників, і кожна книга з цього предмету подає або свій їх набір, або, принаймні, відмінний від інших погляд на них.
Ми натрапляємо на силу силенну назв, виразів та визначень, безкінечну кількість фінансових та економічних термінів, показників та їх співвідношень, і це, звичайно, заплутує. Багато з тих, хто намагався знайти правильний шлях у цьому лабіринті, часто знаходив лише відчай.

Підхід, запропонований тут, вперше іґнорує значну частину показників, концентруючи увагу лише на кількох необхідних. Ці кілька коефіцієнтів — їх набереться близько двадцяти — будуть проаналізовані досить ґрунтовно: причина їх важливості, способи розрахунку, вимоги щодо них та, нарешті, їх співвіднесеність. Якщо проводити аналогію з конструкцією будинку, то можна сказати, що сталева рама буде встановлена, важкі балки підняті на необхідні місця та обережно там закріплені, і, лише коли ця потужна будова стане надійною та безпечною, ми порадимо, як додати інші корисні елементи. При наявності солідної бази основних ділових показників нам буде легко швидко додати до конструкції всі допоміжні коефіцієнти та залежності, які б ми не захотіли.

Всі комерційні підприємства використовують гроші як сировину, за яку вони мусять платити. Відповідно, аби мати змогу платити, вони повинні достатньо заробляти. Підприємства, які продовжують приносити достатній прибуток для оплати ринкової вартості капіталу, зазвичай процвітають. Ті ж, які не встигають за відповідний період оплатити відсотки, припиняють своє існування — принаймні, у колишній формі та при колишньому власникові.
Це золоте правило неможливо переоцінити, оскільки розуміння його змісту життєво необхідне для успішності господарської діяльності. Воно має однакове значення, як для окремих менеджерів, так і для суспільства в цілому.

Предмет нашого розгляду є не просто важливим для розвитку економічного добробуту окремих індивідів та цілого суспільства, він також надихає — перетворює справу на захопливий спорт. Бізнес дає змогу відчути нервове напруження та всі ті хвилювання, яких так прагне азартна людина. На підтвердження цього щоденні газети рясніють заголовками про події ділового життя.

Ми пов’язуємо вимір рентабельності використання фінансових ресурсів з параметрами щоденної операційної діяльності підприємства. Слід навчати менеджера відстежувати формування цих важливих показників від самих основ. Маємо на меті домогти спрямувати застосування і розвиток різноманітних навичок спеціалістів з виробництва, маркетингу та розповсюдження до загальної мети — досягнення максимальних фінансових результатів цілої організації.

Менеджери, та й зрештою всі ми, в бізнесі постійно потопаємо в бурхливому потоці різноманітної інформації. Вона міститься у внутрішніх функціональних звітах, щоденній пресі, ділових журналах та багатьох інших джерелах. Багато фактів з цього потоку важко зрозуміти. Ми нібито знаємо значення окремих слів, однак не здатні зрозуміти, що означає фраза, складена з цих слів.

Малюнок ілюструє згадану проблему. Окремі слова — «акції», «прибутки» та «рух коштів» нам знайомі, проте ми не знаємо, як вони діють разом, визначаючи життєздатність бізнесу. На жаль, і статті, написані з цього предмету, не дуже допомагають: здається, що вони щомісяця пропонують нові визначення.
Чи можливо поєднати окремі частинки у пов’язану, зрозумілу картину? Відповідь, скоріш за все, буде стверджувальна.

Базовими поняттями бізнесу є:
– Активи;
– Прибутки;
– Зростання;
– Рух коштів.

Ці чотири змінні мають між собою численні взаємозв’язки. Всі вони можуть бути певним чином збалансовані, і саме на цій збалансованості ґрунтується корпоративна вартість компанії — найважливіший показник будь-якого бізнесу. Максимально висока корпоративна вартість є метою більшої частини ділової активності, тому саме задля її визначення ця книжка зосереджує увагу на фінансових показниках, що її формують.

Стаття публікується за матеріалами книги Кіран Уолш “УСЕ ПРО МЕНЕДЖМЕНТ: Ключові фінансові показники”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *