Фінансова термінологія. СУКУПНІ АКТИВИ КОМПАНІЇ

 

<< ПОПЕРЕДНЯ СТАТТЯ | НАСТУПНА СТАТТЯ >>

 

СУКУПНІ АКТИВИ КОМПАНІЇ

Код рядка в Балансі компанії 1300

Термін українською мовою: Сукупні активи компанії

Термін російською мовою: Совокупные активы компании

Термін англійською мовою: Total assets

Нормативні значення: Збільшення (у більшості випадків)

 

Економічний зміст:

Сумарне значення показника відображає сукупну вартість наявних ресурсів (активів, елементів власності) у грошовому вимирі.

Це сума балансу.

Коментар:

Активи компанії бувають необоротними та оборотними. Необоротні активи  – це активи, строк використання яких, як правило, більш ніж 12 місяців.

Всі необоротні активи:

(1) Нематеріальні активи – гудвіл (ділова репутація), патенти, лизенції, інше.
(2) Основні засоби за балансовою вартістю – (земельні ділянки, нерухомість, обладнання, транспорт, техніка)
(3) Довгострокові фінансові інвестиції – вартість корпоративних прав в інших компаніях.

Оборотні активи – це активи, строк використання яких, як правило, менш ніж 12 місяців.

Всі оборотні активи: 

(1) товарно – матеріальні запаси (склад) – сировина, незавершене виробництво, готова продукція, інше.
(2) Дебіторська заборгованість – заборгованість покупців, замовників.
(3) Грошові кошти – гроші та їх еквіваленти, наприклад банківськи короткострокові депозити, ліквідні акції та інші ліквідні активи.
(4) Інші оборотні активи – наприклад попередня оплата постачальникам, дебіторска заборгованість, але не від операційної діяльності.

Три найголовніших групи активів це:

необоротні активи, товарно – матеріальні запаси та дебіторська заборгованість..

 

<< ПОПЕРЕДНЯ СТАТТЯ | НАСТУПНА СТАТТЯ >>

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *