ЗАКОН УКРАЇНИ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

В цілому закон заповнює існуючі прогалини в законодавстві, детально регламентує основні ситуації, що виникають в корпоративних відносинах між учасниками.
Новим законом про ТОВ детально розписано порядок взаємовідносин між учасниками, введено поняття корпоративного договору, яким учасники керуються у відносинах між собою.

– Визначено (розширено) випадки можливості збільшення та зменшення статутного капіталу, а також конкретний перелік прав та обов’язків виконавчого органу, учасників та/або третіх осіб;

– Конкретизовано порядок повідомлення кредиторів про зменшення статутного капіталу, порядок дій кредиторів та їх правових наслідків;

– Деталізовано порядок відчуження учасником своєї частки (частини частки), з’явилась можливість відміни переважного права інших учасників на її придбання;

– Регламентовано порядок звернення стягнення на частку учасника-боржника та її реалізації. Відтепер вартість частки учасника визначатиметься, виходячи з ринкової вартості;

– За введення в оману учасників товариства, що призвело до неправомірної (завищеної) виплати дивідендів, його посадові особи разом з учасниками несуть солідарну відповідальність і зобов’язані повернути отримані кошти (дивіденди) товариству;

– Визначено обов’язкові випадки дії учасників і членів виконавчого органу щодо скликання зборів учасників. Члени виконавчого органу тепер будуть нести субсидіарну відповідальність за невжиття заходів, передбачених законом, щодо покращення фінансового стану товариства. Точкою відліку для обов’язкового вжиття дій є зменшення вартості чистих активів на 50%;

– Значно деталізовано функціонування колегіального органу. Відтепер, у разі передання своїх повноважень іншій особі на період відсутності, такий член колегіального органу нестиме відповідальність разом з особою, яка тимчасово прийняла такі повноваження;

– Значно розширені права учасників. Кожен з учасників, хто має 10 і більше відсотків в статутному капіталі, без погодження із іншими учасниками має право замовити аудиторську перевірку діяльності товариства;

– Посадових осіб зобов’язано розкривати афілійованих (пов’язаних) з ними осіб та не розголошувати комерційну таємницю товариства. Визначено конкретний перелік документів, які товариство зобов’язане зберігати та надавати учасниками на їх вимогу;

– За новим законом про ТОВ, приймаються виключно загальними зборами учасників про надання згоди на вчинення (значного) правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу. Введена особиста відповідальність винних осіб за подрібнення значного правочину;

Закон про ТОВ набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування, крім частини другої статті 23 цього Закону, яка набирає чинності через рік з дня набрання чинності цим Законом.

Закон України “Про господарські товариства” в частині регулювання ТОВ втрачає чинність.
Протягом року з дня набрання чинності Закону про ТОВ положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Ця умова не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.
ТОВ звільняється від сплати адмінзбору за приведення статуту у відповідність до вимог нового закону про ТОВ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *