Сервис для выявления и устранения рисков, возникающих при выборе и сотрудничестве с компанией:

Действующая

Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Інтер-Транзит-1"

Действующая

Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Інтер-Транзит-1"

Код ЕГРПОУ: 39142961
КВЭД: 52.29
Уставный капитал:
Учредители: 1 участник
Дніпропетровська область
По состоянию на: 16 апр 2021
Финпоказатели
Это ваша компания?
Действующая

Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Інтер-Транзит-1"

Код ЕГРПОУ: 39142961
Учредители: 1 участник
КВЭД: 52.29
Дніпропетровська область
Уставный капитал: 1 696 756,00 грн
По состоянию на: 16 апр 2021

Финпоказатели
Это ваша компания?

Наши юристы помогут Вам осознать все угрозы взаимодействия с контрагентами,
и что следует сделать для того, чтобы не потерять свои деньги.

Раздел отчета "Общие сведения" содержит такую информацию:

Регистрационная информация (ЕГРПОУ 39142961)
По состоянию на: 16 апр 2021
Директор:
ЯРЕМЕНКО ЮРІЙ АДАМОВИЧ
Учредители:
ДАУ РАФІК БУЛОС, РОЗМІР ЧАСТКИ - 1696756,00 ГРН. ( всего 1 участник )
Уставный капитал:
1 696 756,00 грн
Дата регистрации (возраст):
20.03.2014 (7 лет, 1 месяц)
Основная деятельность:
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Дополнительные виды деятельности:
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
...
Показать все виды

46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.23 Оптова торгівля живими тваринами
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
46.62 Оптова торгівля верстатами
77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
90.01 Театральна та концертна діяльність
90.02 Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів
93.19 Інша діяльність у сфері спорту
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.24 Транспортне оброблення вантажів
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
59.20 Видання звукозаписів
60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
73.11 Рекламні агентства
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
74.20 Діяльність у сфері фотографії
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Скрыть все виды
Местоположение:
Україна, 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 13 ( 3 компаний по этому адресу )
Контактная информация (телефон, email)
Это ваша компания?
Информация из ЕГР
Связь с юр. лицом:
Телефон 1: +380503424266;
Адрес електронной почты 1: office@intrans.dp.ua;
Информация из других источников
Email:
Информация уточняется
Номер телефона:
805XXXXXXXX
неправильный номер не отвечают
Веб-сайт:
Информация уточняется
Ключевые слова:
Ещё не предоставлено
Описание деятельности:
Транспортные и экспедиторские агентства (услуги);
Покупает:
Ещё не предоставлено
Продает:
Ещё не предоставлено
Экспортирует:
Ещё не предоставлено
Импортирует:
Ещё не предоставлено
Информация о состоянии плательщика налогов
Реєстр плательщиков НДС (по состоянию на 19 апр 2021)
Налогоплательщик на добавленную стоимость: ДА
Дата регистрации плательщиком НДС: 2014-05-01
Индивидуальный налоговый номер: 391429604631
Информация о аннулировании регистрации плательщиком НДС (по состоянию на 20 апр 2021)
Индивидуальный налоговый номер: -
Дата регистрации плательщиком НДС: -
Дата аннулирования регистрации: -
Причина аннулирования* -
Основание аннулирования* -
* Согласно эталонным справочникам
Реестр Больших плательщиков налогов
Критерий признания 2016 2017 2018 2019
Объем выручки или > 500 млн. грн. > 1 млрд. грн. > 50 млн. евро > 50 млн. евро
Уплачено налогов > 20 млн. грн. > 20 млн. грн. > 500 тыс. евро > 500 тыс. евро
Находится в реестре НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
Информация об имеющихся лицензиях и разрешениях

Согласно законодательству, некоторые виды деятельности подлежат обязательному лицензированию. Надо помнить, что заключение договоров без наличия лицензии в случаях ее обязательного наличия у продавца, ведет к недействительности сделки со всеми негативными вытекающими из этого последствиями для сторон договора.

Информации не установлено
Информация об участии предприятия в госзакупках (тендерах)
По состоянию на: 01 апр 2020

Большой удельный вес выручки компании от участия в государственных тендерах может быть негативным признаком, свидетельствующим о том, что компания является зависимой. Осуществление внешнеэкономической деятельности с компанией, зарегистрированной в офшоре, может быть отрицательным (рисковым) признаком.

Информации не установлено
Проверки, запланированные государственными органами

Запланированные проверки для компании является потенциальным риском, поскольку в случае установления нарушений, к компании могут быть применены финансовые и другие санкции. Такие факторы, учитывая результаты предыдущих проверок, целесообразно анализировать и учитывать при оценке рисков сотрудничества

Информации не установлено
Развернуть все разделы
Движимое и недвижимое имущество предприятия, в том числе залоги, аресты и другие обременения

Наличие у компании имущества указывает на ее финансовое положение и способность рассчитываться. Однако может быть так, что компания владеет имуществом, но оно, например, обременено арестом или ипотекой, что является рисковым фактором.

Информация про регистрацию в таможенных органах (позволяет экспортно-импортную деятельность)

Факт регистрации компании в таможенных органах - это, как правило, положительный признак. С другой стороны, у такой компании возникают дополнительные риски в виде санкций со стороны контролирующих или правоохранительных органов.

Информация о финансовых показателях

анализ финансовой отчетности может быть проведен при условии её предоставления заказчиком или её наличия в открытом доступе.

Убыточной компании, без дополнительного привлечения ресурсов, будет проблематично найти возможность в условленный строк погашать свою задолженность перед кредиторами. Минимизировать риски можно путем получения обеспечения (залог, ипотека, поручительство).

Налоговый долг

Наличие налогового долга несет риски ареста активов, счетов со стороны налогового органа и фактическому блокированию деятельности компании.

Процедуры банкротства, санации

Начатые процедуры санации или банкротства предусматривают особый порядок взаимодействия (возврат задолженности и т.п.) с компанией, в отношении которой начата соответствующая процедура. Важное значение имеет своевременное владение информацией о начале и ходе процедуры.

Исполнительные производства

Наличие открытых исполнительных производств по, например, принудительному взысканию денежных средств с компании, свидетельствует о невыполнении последней ранее взятых договорных обязательств и несет риски ареста активов, счетов со стороны исполнительного органа и фактическому блокированию деятельности компании

Судебные процессы, связанные с компанией

Результаты анализа судебных решений с участием компании являются важным показателем, влияющим на уровень рейтинга благонадежности компании. С помощью анализа судебных решений можно выяснить факты невыполнения компанией ранее взятых договорных обязательств, осуществления фиктивной и другой преступной (противоправной) деятельности, что, в свою очередь, несет риски ареста активов, счетов и фактическому блокированию деятельности компании

Судебные заседания, назначенные к рассмотрению

Анализ судебных решений с участием компании является качественным источником информации о компании, однако бывают случаи, когда судебный спор только назначен к рассмотрению и судебные документы еще отсутствуют. Информацию о назначенных заседания, результаты прошедших судебных споров, целесообразно анализировать и учитывать при оценке рисков сотрудничества

Раздел отчета "Бизнес-связи" содержит такую информацию:

По состоянию на: 16 апр 2021
Свернуть все разделы
Директор
  • ЯРЕМЕНКО ЮРІЙ АДАМОВИЧ
Учредители (участники) Всего: 1 участник(-а, -ов)
Бенефициарные собственники (согласно ЕГРПОУ)
  • ЛІВАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, ПРОВІНЦІЯ ГІРСЬКИЙ ЛІВАН, РАЙОН АЛЕЙ, МІСТО БДАДУН, КАЛАА СТРІТ, РАФІК ДАУ БІЛДІНГ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 100, ТИП БЕНЕФІЦВАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ - Всего 2 компаний на это имя
Учрежденные компании

Учрежденных компаний не обнаружено

Hosting Ukraine

Финансовое состояние

По состоянию на: 01 янв 2020
Единица измерения: тыс. UAH. без десятичного знака
Выручка Всего активов Всего обязательств Чистые активы

Ключевые финансовые показатели

Единица измерения: тыс. UAH. без десятичного знака
Показатель на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. на 31.12.2017 г. на 31.12.2018 г. на 31.12.2019 г.
Выручка
Размер активов
Всего обязательств (в том числе):
долгосрочные обязательства (%)
текущие обязательства (%)
Чистые активы
Персонал

Баланс

Единица измерения: тыс. UAH. без десятичного знака
Актив на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. на 31.12.2017 г. на 31.12.2018 г. на 31.12.2019 г.
Всего активы
Всего внеоборотные активы:
Незавершенные капитальные инвестиции
Основные средства:
первоначальная стоимость
износ (%)
Долгосрочные биологические активы
Долгосрочные финансовые инвестиции
Прочие внеоборотные активы
Всего oборотни активы:
Запасы (в том числе):
товары и готовая продукция (%)
Текущие биологические активы
Дебиторская торговая задолженность
Дебиторская задолженность перед бюджетом
Другая текущая дебиторская задолженность
Текущие финансовые инвестиции
Деньги и их эквиваленты
Расходы будущих периодов
Прочие оборотные активы
Пассив на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. на 31.12.2017 г. на 31.12.2018 г. на 31.12.2019 г.
Всего пассивы
Зарегистрирован (паевой) капитал
Дополнительный капитал
Резервный капитал
Другой капитал (резервы)
Неоплаченный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Всего долгосрочные обязательства
Всего текущие обязательства:
Краткосрочные кредиты банков
Доходы будущих периодов
Другие текущие обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность (в том числе):
за товары, работы, услуги (%)
с бюджетом и страхование (%)
по оплате труда (%)

Финансовые результаты

Единица измерения: тыс. UAH. без десятичного знака
на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. на 31.12.2017 г. на 31.12.2018 г. на 31.12.2019 г.
Выручка (товары, работы, услуги)
Себестоимость реализованной продукции
Валовая прибыль (убыток)
Другие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль (убыток)
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль после налогообложения

Отзывы о компании Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Інтер-Транзит-1"
Код ЕГРПОУ 39142961

Об этой компании еще не оставлено отзывов. Ваш будет первым!
Какой, по Вашему мнению, является эта компания:
Осталось символов 0 / 1500
Отправляя отзыв, Вы соглашаетесь с Правилами

ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Получить всю вышеуказанную информацию, а также юридический анализ, выводы и рекомендации о сотрудничестве с компанией "Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Інтер-Транзит-1"" Вы можете, заказав полный аналитический Отчет о проверке компании.

Полный каталог предприятий