Сервис для выявления и устранения рисков, возникающих при выборе и сотрудничестве с компанией:

Действующая

Приватна Фірма "Сумизовніштранс"

Действующая

Приватна Фірма "Сумизовніштранс"

Код ЕГРПОУ: 24002073
КВЭД: 52.29
Уставный капитал: 50,00 грн
Учредители: 1 участник
Сумська область
По состоянию на: 03 июл 2020
Финпоказатели
Это ваша компания?
Действующая

Приватна Фірма "Сумизовніштранс"

Код ЕГРПОУ: 24002073
Учредители: 1 участник
КВЭД: 52.29
Сумська область
Уставный капитал: 50,00 грн
По состоянию на: 03 июл 2020

Финпоказатели
Это ваша компания?

Наши юристы помогут Вам осознать все угрозы взаимодействия с контрагентами,
и что следует сделать для того, чтобы не потерять свои деньги.

Раздел отчета "Общие сведения" содержит такую информацию:

Регистрационная информация (ЕГРПОУ 24002073)
По состоянию на: 03 июл 2020
Директор:
МИКУЛА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Учредители:
НІЗАМІЄВА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, УКРАЇНА ( всего 1 участник )
Уставный капитал:
50,00 грн
Дата регистрации (возраст):
28.07.1997 (22 года, 11 месяцев)
Основная деятельность:
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Дополнительные виды деятельности:
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів
...
Показать все виды

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами
46.23 Оптова торгівля живими тваринами
46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.34 Оптова торгівля напоями
46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням
46.62 Оптова торгівля верстатами
46.65 Оптова торгівля офісними меблями
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
52.10 Складське господарство
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
52.24 Транспортне оброблення вантажів
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
63.12 Веб-портали
63.91 Діяльність інформаційних агентств
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

Скрыть все виды
Местоположение:
42330, Сумська обл., Сумський район, село Могриця, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 37
Контактная информация (телефон, email)
Это ваша компания?
Информация из ЕГР
Связь с юр. лицом:
Телефон 1: 0661265811;
Телефон 2: 0674975088;
Информация из других источников
Email:
szX@XXXXXXX
Номер телефона:
3805XXXXXXXX
неправильный номер не отвечают
Веб-сайт:
szt.sumy.ua
Ключевые слова:
Ещё не предоставлено
Описание деятельности:
Транспортные и экспедиторские агентства (услуги);
Развернуть все разделы
Информация о состоянии плательщика налогов
Реестр Больших плательщиков налогов
Критерий признания 2016 2017 2018 2019
Объем выручки или > 500 млн. грн. > 1 млрд. грн. > 50 млн. евро > 50 млн. евро
Уплачено налогов > 20 млн. грн. > 20 млн. грн. > 500 тыс. евро > 500 тыс. евро
Находится в реестре НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
Информация об имеющихся лицензиях и разрешениях

Согласно законодательству, некоторые виды деятельности подлежат обязательному лицензированию. Надо помнить, что заключение договоров без наличия лицензии в случаях ее обязательного наличия у продавца, ведет к недействительности сделки со всеми негативными вытекающими из этого последствиями для сторон договора.

Информация об участии предприятия в госзакупках (тендерах)
По состоянию на: 01 апр 2020

Большой удельный вес выручки компании от участия в государственных тендерах может быть негативным признаком, свидетельствующим о том, что компания является зависимой. Осуществление внешнеэкономической деятельности с компанией, зарегистрированной в офшоре, может быть отрицательным (рисковым) признаком.

Движимое и недвижимое имущество предприятия, в том числе залоги, аресты и другие обременения

Наличие у компании имущества указывает на ее финансовое положение и способность рассчитываться. Однако может быть так, что компания владеет имуществом, но оно, например, обременено арестом или ипотекой, что является рисковым фактором.

Информация про регистрацию в таможенных органах (позволяет экспортно-импортную деятельность)

Факт регистрации компании в таможенных органах - это, как правило, положительный признак. С другой стороны, у такой компании возникают дополнительные риски в виде санкций со стороны контролирующих или правоохранительных органов.

Информация о финансовых показателях

анализ финансовой отчетности может быть проведен при условии её предоставления заказчиком или её наличия в открытом доступе.

Убыточной компании, без дополнительного привлечения ресурсов, будет проблематично найти возможность в условленный строк погашать свою задолженность перед кредиторами. Минимизировать риски можно путем получения обеспечения (залог, ипотека, поручительство).

Проверки, запланированные государственными органами

Запланированные проверки для компании является потенциальным риском, поскольку в случае установления нарушений, к компании могут быть применены финансовые и другие санкции. Такие факторы, учитывая результаты предыдущих проверок, целесообразно анализировать и учитывать при оценке рисков сотрудничества

Налоговый долг

Наличие налогового долга несет риски ареста активов, счетов со стороны налогового органа и фактическому блокированию деятельности компании.

Процедуры банкротства, санации

Начатые процедуры санации или банкротства предусматривают особый порядок взаимодействия (возврат задолженности и т.п.) с компанией, в отношении которой начата соответствующая процедура. Важное значение имеет своевременное владение информацией о начале и ходе процедуры.

Исполнительные производства

Наличие открытых исполнительных производств по, например, принудительному взысканию денежных средств с компании, свидетельствует о невыполнении последней ранее взятых договорных обязательств и несет риски ареста активов, счетов со стороны исполнительного органа и фактическому блокированию деятельности компании

Судебные процессы, связанные с компанией

Результаты анализа судебных решений с участием компании являются важным показателем, влияющим на уровень рейтинга благонадежности компании. С помощью анализа судебных решений можно выяснить факты невыполнения компанией ранее взятых договорных обязательств, осуществления фиктивной и другой преступной (противоправной) деятельности, что, в свою очередь, несет риски ареста активов, счетов и фактическому блокированию деятельности компании

Судебные заседания, назначенные к рассмотрению

Анализ судебных решений с участием компании является качественным источником информации о компании, однако бывают случаи, когда судебный спор только назначен к рассмотрению и судебные документы еще отсутствуют. Информацию о назначенных заседания, результаты прошедших судебных споров, целесообразно анализировать и учитывать при оценке рисков сотрудничества

Раздел отчета "Бизнес-связи" содержит такую информацию:

По состоянию на: 03 июл 2020
Свернуть все разделы
Директор
  • МИКУЛА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Учредители (участники) Всего: 1 участник(-а, -ов)  |  Уставной капитал: 50,00 грн.
Бенефициарные собственники (согласно ЕГРПОУ)
Учрежденные компании

Учрежденных компаний не обнаружено

Hosting Ukraine
30 грн.

Финансовое состояние

По состоянию на: 31 дек 2018
Единица измерения: тыс. UAH. без десятичного знака
Выручка Всего активов Всего обязательств Чистые активы

Ключевые финансовые показатели

Единица измерения: тыс. UAH. без десятичного знака
Показатель на 31.12.2014 г. на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. на 31.12.2017 г. на 31.12.2018 г.
Выручка
Размер активов
Всего обязательств (в том числе):
долгосрочные обязательства (%)
текущие обязательства (%)
Чистые активы
Персонал

Баланс

Единица измерения: тыс. UAH. без десятичного знака
Актив на 31.12.2014 г. на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. на 31.12.2017 г. на 31.12.2018 г.
Всего активы
Всего внеоборотные активы:
Незавершенные капитальные инвестиции
Основные средства:
первоначальная стоимость
износ (%)
Долгосрочные биологические активы
Долгосрочные финансовые инвестиции
Прочие внеоборотные активы
Всего oборотни активы:
Запасы (в том числе):
товары и готовая продукция (%)
Текущие биологические активы
Дебиторская торговая задолженность
Дебиторская задолженность перед бюджетом
Другая текущая дебиторская задолженность
Текущие финансовые инвестиции
Деньги и их эквиваленты
Расходы будущих периодов
Прочие оборотные активы
Пассив на 31.12.2014 г. на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. на 31.12.2017 г. на 31.12.2018 г.
Всего пассивы
Зарегистрирован (паевой) капитал
Дополнительный капитал
Резервный капитал
Другой капитал (резервы)
Неоплаченный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Всего долгосрочные обязательства
Всего текущие обязательства:
Краткосрочные кредиты банков
Доходы будущих периодов
Другие текущие обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность (в том числе):
за товары, работы, услуги (%)
с бюджетом и страхование (%)
по оплате труда (%)

Финансовые результаты

Единица измерения: тыс. UAH. без десятичного знака
на 31.12.2014 г. на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. на 31.12.2017 г. на 31.12.2018 г.
Выручка (товары, работы, услуги)
Себестоимость реализованной продукции
Валовая прибыль (убыток)
Другие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль (убыток)
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль после налогообложения
30 грн.

Отзывы о компании Приватна Фірма "Сумизовніштранс"
Код ЕГРПОУ 24002073

Об этой компании еще не оставлено отзывов. Ваш будет первым!
Какой, по Вашему мнению, является эта компания:
Осталось символов 0 / 1500
Отправляя отзыв, Вы соглашаетесь с Правилами

ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Получить всю вышеуказанную информацию, а также юридический анализ, выводы и рекомендации о сотрудничестве с компанией "Приватна Фірма "Сумизовніштранс"" Вы можете, заказав полный аналитический Отчет о проверке компании.

Полный каталог предприятий

Hosting Ukraine